สร้างเมื่อ :
รายละเอียด Description

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
Game Full Data 16 GB Google Drive Download
รันเชอร์สำหรับเข้าเกม
(ต้องใช้หลังโหลดเกมเสร็จ)
11 MB Google Drive Download

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download